โรงเรียนบ้านสันตะลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายกังวาล  ยี่ภู่                               ประธานกรรมการ

            2.นางเฉลียว  พงษ์เกษม                     ผู้แทนผู้ปกครอง

            3.นายจักรกฤษณ์  ห้วยหงษ์ทอง           ผู้แทนครู

            4.นายสุทิน  หนูสวัสดิ์                          ผู้แทนองค์กรชุมชน

            5.นายวสันต์  ดรชัย                             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            6.นายสมศักดิ์  นาโพธิ์                        ผู้แทนศิษย์เก่า

            7.นายทวีป  ทาพา                              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

            8.นายรันดร  ศรชฎา                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

            9.นายชาญณรงค์  สิงห์ทอง                  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-22 11:21:45 น.

โรงเรียนบ้านสันตะลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0892388191 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายชาญณรงค์ สิงห์ทอง โทรศัพท์: 0892389181 อีเมล์: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]