โรงเรียนบ้านสันตะลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงกนกวรรณ  ครุฑน้อย               ประธานกรรมการ

  เด็กชายสุพจน์     จงกลกลาง                รองประธานนักเรียน

  เด็กชายอนุพงศ์      หินหาด                    กรรมการ

  เด็กชายศุภมงคล     ภักดี                       กรรมการ

  เด็กชายทรงพล       สายบัวต่อ               กรรมการ

  เด็กหญิงมนรดา       ภู่ระหงษ์                 กรรมการ

  เด็กหญิงอัญชิษา      อดทน                   กรรมการ

  นายจักรกฤษณ์      ห้วยหงษ์ทอง           กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-22 11:21:45 น.

โรงเรียนบ้านสันตะลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0892388191 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายชาญณรงค์ สิงห์ทอง โทรศัพท์: 0892389181 อีเมล์: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]