โรงเรียนวัดมหาสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


  • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • 1. นางขวัญใจ  เผยกลิ่น   ประธานกรรมการ   2. พระครูสุตตคุณากร  กรรมการ  3. นางพเยาว์  ช่างแต่ง  กรรมการ  4. นายวรพงศ์  อินตรี  กรรมการ  5. นางอุไร  เท้งนาวี  กรรมการ  6. นายจำนงค์  เพชรรัตน์  กรรมการ  7. นางสาวอภิญญา  นามผล  กรรมการ  8. นางกัลยา  จรเจริญ  กรรมการ 9. นางสาววิมล  ชูเชื้อ  กรรมการและเลขานุการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 23:34:09 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายจำนงค์ เพชรรัตน์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาววิมล ชูเชื้อ

  • นางสาวรุ่งรัตน์ สร้างตนเองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,738
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมหาสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0877566910 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิมล ชูเชื้อ โทรศัพท์: 0877566910 อีเมล์: vimonchuc2504@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]