โรงเรียนวัดมหาสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. จัดทำและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา

  2. พัฒนาหลักสูตร และการสอนของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐาน

  4. สร้างเครือข่ายพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  5. ปลูกฝังคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นไทย

  6. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 23:34:09 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำนงค์ เพชรรัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวรุ่งรัตน์ สร้างตนเอง

 • นางสาววิมล ชูเชื้อสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,748
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมหาสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0877566910 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิมล ชูเชื้อ โทรศัพท์: 0877566910 อีเมล์: vimonchuc2504@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]