โรงเรียนบ้านเขาขวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านเขาขวาง

            โรงเรียนบ้านเขาขวาง  สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 ตั้งอยู่ที่

  หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่ 2 งาน

            โรงเรียนบ้านเขาขวางได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514  จากการขยายหมู่บ้านของตำบลโคกสลุง รวมกับประชากรภาคอีสานอพยพมา เพื่อประกอบทำอาชีพเผาถ่าน รับจ้างทำไร่ โดยการนำของนายกรอด เพ็งสลุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลโคกสลุง ซึ่งมีพื้นที่ทำกินบริเวณนี้ ได้ร่วมกับนายเชื่อม เทียมโคกกรวด และ        นายถนอม ปานชื่น ได้ร่วมสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ตรงหลักกิโลเมตรที่ 37 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 สายสระบุรี – หล่มสัก เป็นพื้นที่ของกองทัพอากาศ สำหรับใช้ฝึกยุทธวิธีทางอากาศ ต่อมาในวันที่ 28 เมษายน 2514 ทางแผนศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรี  ได้ส่งนายยงยุทธ กลั่นเขตกรรม มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาขวางเป็นคนแรก และโรงเรียนได้เปิดทำการสอนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 มีนักเรียนชายหญิง   32 คน ชั้น ป. 1 – ป. 4  จนกระทั่ง 17 พฤษภาคม 2517 โรงเรียนประสบวาตภัย อาคารชั่วคราวล้มทั้งหลัง  ประกอบกับพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ของกองทัพอากาศ ต่อมาได้รับบริจาคพื้นที่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 38 ลึกเข้ามา 500 เมตร จากนายชาญ เสนศิริ จำนวน 10 ไร่ ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 4 ห้องเรียน พร้อมทั้งได้รับบริจาคพื้นที่เพิ่มเติมจากนายทิ สิทธิแสงวัฒนา จำนวน 2 งาน จนกระทั่ง ในปี

                     พ.ศ. 2520     รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 290,000 บาท ก่อสร้างอาคารถาวร แบบ ป. 1 ฉ

                     พ.ศ. 2524     ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้น ป. 1 – ป. 6

                     พ.ศ. 2528     รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 350,000  บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 104/2526 ขนาด 2 ห้องเรียน

                     พ.ศ. 2533     รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 300,000 บาท ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์      แบบ สปช. 203/26 อาคารถาวร

                     พ.ศ. 2536     โรงเรียนได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้น ป. 6

                               พ.ศ. 2548     รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 300,000 บาท กองทุนหมู่บ้าน SML สำหรับหมู่ที่ 8 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดดกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร

                     พ.ศ. 2556     โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการกองทุนการศึกษา  ซึ่งเป็นกองทุนในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มุ่งส่งเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ให้กับนักเรียน  ภารกิจที่สำคัญคือ  การสร้างคนดี  และคืนคนดีให้กับสังคม

                   

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาขวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีอาคารเรียนแบบถาวร 2  หลัง อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง ห้องน้ำ – ห้องส้วม 4 หลัง มีจำนวนนักเรียน 108 คน ผู้บริหาร 1 คน ครูประจำการ 6 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านเขาขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0817256351 อีเมล์: kowkwang16020004@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพชรรัตน์ อินเฉลียว โทรศัพท์: 0854226046 อีเมล์: inchalieo28@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]