โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นโรงเรียน ตั้งอยู่ เลขที่ 49  หมู่ 1 ตำบลหนองบัว  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  15140   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ก่อตั้งโดย นายแชร์  หมวกเหล็ก  กำนันตำบลคำพราน

  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยนางสายสิญจน์ กุลศิริ ได้ยกที่ดินจำนวน 7 ไร่  94 ต.ร.ว. โฉนดที่ดินเลขที่ 1826  ให้ก่อสร้าง โรงเรียนเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2501 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีจำนวนนักเรียน 29 คน มีนายจำรัส  ศรีนิพัฒน์  เป็นครูใหญ่  โรงเรียนสังกัดอำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

                 วันที่ 21 กรกฎาคม 2505  โรงเรียนจึงได้โอนสังกัดมาขึ้นกับกิ่งอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

                 พ.ศ. 2523  โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

                 พ.ศ. 2534  โรงเรียน ได้เปิดขยายโอกาส

                 29 พฤศจิกายน 2551 ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อหาทุนในการก่อสร้างอาคารหอสมุดไว้เป็นอนุสรณ์ 50 ปี  ได้เงินรวมทั้งสิ้น  1,100,000  บาท  และได้รับเงินสมทบทุนเพิ่มเติมจาก  พระอธิการฉลอง  ปสนฺโน เจ้าอาวาสวัดเขาดินเป็นเงิน 200,000         บาท โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารหอสมุดโดยใช้รูปแบบอาคาร แบบ สปช.105/29 (ประยุกต์) ขนาด 3 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง และต่อมาได้ทำการต่อเติมชั้นล่างเป็นชั้นเรียนอนุบาลอีก 3 ห้องเรียน รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 1,600,000  บาท เปิดใช้อาคารเมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2552   โดยใช้ขื่ออาคารว่า อาคารรวมใจพึ่งฉลอง  ๘๒  พรรษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-02 13:21:12 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036494360 อีเมล์: bksuat,pat@gmail,com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร บุญโนนแต้ โทรศัพท์: 0996730322 อีเมล์: Com550_pik007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]