• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  ตั้งอยู่เลขที่   609 หมู่ที่  9 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  11 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2523

  โดยปลูกเป็นอาคารชั่วคราว โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านท่าหลวง 2”  เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านท่าหลวง                           

   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมี   นายจำลอง สินกล่ำ  เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน  70  คน  และมีครู  2  คน

                  พ.ศ. 2524  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านท่าหลวง  เป็นโรงเรียน พุคงคา

                  พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 2 ที่

                  พ.ศ. 2527  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 จำนวน 6 ห้องเรียนและอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 และส้วม แบบ 601/26  จำนวน 3 ที่

                  พ.ศ. 2532  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 6 ห้องเรียน  ส้วมแบบ 601/26 จำนวน 4 ที่ และถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.33

                  พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26 และบ้านพักครูแบบ สปช. 303/28 จำนวน 4 ห้อง

                  พ.ศ. 2534  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.30

                  พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.33

                  พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 8 ห้องเรียนและบ้านพักนักการภารโรงแบบ สปช. 304/28 จำนวน 1 หลัง

                  พ.ศ. 2541  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียน พุคงคา เป็นโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน และส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน  2 หลัง  8 ที่

                  พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  สปช. 105/29   จำนวน 4 ห้องเรียน

  ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงมี  นายประเสริฐ  ทิวงษ์  เป็นผู้บริหารโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-01 15:36:48 น.

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: atlmail9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชลิดา เบ้าลา โทรศัพท์: 0849991938 อีเมล์: Balalom.chalida@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]