• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายภิรมย์  ผดุงกลิ่น              ตำแหน่ง          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายเฉลิมรัฐ  กุลวงษ์             ตำแหน่ง          กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นางจรินรัตน์  ปัทมาลัย           ตำแหน่ง          กรรมการผู้แทนครู

  4. นางสาววาสนา  เนียมงาม      ตำแหน่ง          กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  5. นายวินัย  สามศรี                  ตำแหน่ง          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  6. นายพิเชษฐ์  กะพงษ์ทอง      ตำแหน่ง          กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  7. นายไพศาล  คงเจริญ            ตำแหน่ง          กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

  8. นายประสงค์  กล่อมใจ          ตำแหน่ง          กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

  9. นายเริงศักดิ์  รองแหยม        ตำแหน่ง          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  10. นายมานิตย์  เกื้อกูลสถาพร  ตำแหน่ง          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  11. นายประสิทธิ์  งานสลุง        ตำแหน่ง          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  12. นางเพ็ญณี  กองจำปา         ตำแหน่ง          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  13. นายเสน่ห์  สงค์สอาด          ตำแหน่ง          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  14. นายสมเกียรติ  สอนดา        ตำแหน่ง          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  15. นายประเสริฐ  ทิวงษ์           ตำแหน่ง          กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-01 15:36:48 น.

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: atlmail9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชลิดา เบ้าลา โทรศัพท์: 0849991938 อีเมล์: Balalom.chalida@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]