• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายยุทธ   เสนา     ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายสมัย  กาชัย      กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นายนิรุตต์  พึ่งเนตร  กรรมการผู้แทนครู

  4. นายอุดร  เปียนุ่ม     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายเนรมิตร คำสิงห์  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6. นางเทียมใจ  คณะนา  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7. นายสาโรช  หาญทะนง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  8. พระอาจารย์ธรรมชาติ  จารุธมฺโม  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  9. นายวัลลภ  นวลตา    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 21:12:20 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banhuaykaow@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุษกร แช่มชะเอม โทรศัพท์: 0818529770 อีเมล์: banhuaykaow@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]