โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •            โรงเรียนท่าเยี่ยม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านท่าเยี่ยม ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15190    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีเขตพื้นที่บริการ จำนวน 2 หมู่ คือ หมู่ 2 และ 3 ตำบลลำสนธิ
              ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม เริ่มจัดการเรียน  การสอน วันที่ 22
    พฤษภาคม 2511 โดยใช้ศาลาวัดท่าเยี่ยม เป็นอาคารเรียนชั่วคราว เมื่อปีพ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1ก จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน บนที่ดินบริจาค จำนวน 12 ไร่ จากนายพัฒน์ (ไม่ทราบนามสกุล) และนางปลี  ศรชัย  ต่อมา  นายจำลอง สุทธา บริจาคที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:16:15 น.

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0819474943 อีเมล์: bty.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุติปิยะ เศรษฐีธร โทรศัพท์: 0819474943 อีเมล์: sutipiya2563@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]