โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายวัง   ศรชัย  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นายวิฑูรย์  วงจันทึก  กรรมการ

  นายณรงค์  ฉำ่แสง     กรรมการ

  นายมานพ  สุทธา   กรรมการ

  นายบุญเรือง  เชิดชู  กรรมการ

  นางนุช  พุฒป้อง  กรรมการ

  นางสมนึก  ศรีหาญ  กรรมการ

  พระมหาไกวุฒิ  สุจิณณธมฺโม  กรรมการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:16:15 น.

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0819474943 อีเมล์: bty.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุติปิยะ เศรษฐีธร โทรศัพท์: 0819474943 อีเมล์: sutipiya2563@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]