โรงเรียนบ้านศรีเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑.  นายสุวิทย์            นันโต                      ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๒.. นายสุนทร            ช้างน้อย                     กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  ๓. นายพงษ์ชาย         จันทร์งาม                   กรรมการผู้แทนครู

  ๔. นายแฉล้ม             ฝนทอง                        กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  ๕. นายโล่                     เหนียวสลุง                 กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  ๖. นายเวช                    ฉิมพาลี                      กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๗. นายสำเริง              อินเถื่อน                      กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  ๘. นายณัฐพล              มั่นใจ                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมือง                  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านศรีเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0902619653 อีเมล์: Bansrimucang.lum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปภัสรา ขุนทองพันธ์ โทรศัพท์: 0624908178 อีเมล์: Papatsara210736@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]