โรงเรียนบ้านศรีเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  laughปรัชญาโรงเรียนlaugh

            คุณธรรมนำความรู้   เชิดชูประชาธิปไตย  ใฝ่สามัคคี  มีวินัย

  smileyวิสัยทัศน์smiley

  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ยึดมั่นในคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

  ค่านิยมความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-18 09:57:20 น.

โรงเรียนบ้านศรีเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0902619653 อีเมล์: Bansrimucang.lum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปภัสรา ขุนทองพันธ์ โทรศัพท์: 0624908178 อีเมล์: Papatsara210736@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]