โรงเรียนบ้านหนองไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านหนองไทร  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลชอนสมบูรณ์  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2511   โดยใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียน  ต่อมา  นายล้วน  บัวทองคำ  ได้บริจาคที่ให้จำนวน  6  ไร่  เพื่อจัดตั้งโรงเรียน โดยชาวบ้านได้รวมกันจัดสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว

                ปีการศึกษา 2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ  จำนวน  1  หลัง  4 ห้อง  และได้ขยายชั้นเรียน ป.5-ป.6   ปีการศึกษา 2527  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  สปช.601/26  จำนวน   1  หลัง   2  ที่นั่ง  ปีการศึกษา 2531  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.33  จำนวน  1  ชุด และบ่อน้ำบาดาล  จำนวน  1  บ่อ

                เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  การจัดการเรียนการสอนใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  จากโรงเรียนวังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                ปีการศึกษา 2548  ได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี และองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์  สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารเด็กเล็กขนาด 6 x 8  เมตร  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงินประมาณ  75,000  บาท โดยชาวบ้านสนับสนุนแรงงานก่อสร้าง  ประมาณ  30,000  บาท

                ปีการศึกษา 2551  ข้าราชการตำรวจ  สภ.ค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  ได้มาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ถุนอาคารเรียน  มูลค่า  44,120  บาท  และได้ดำเนินการก่อสร้างลานเอนกประสงค์จากบริษัท  บริดสโตน  งบประมาณ  58,500  บาท

                     ปีการศึกษา  2553  คุณสุรศักดิ์  นิรันตสุขรัตน์  ประธานบริษัท  มูราคามิ แอมพาส(ประเทศไทย) จำกัด  พร้อมด้วยคณะ  ได้มอบศาลาน้ำดื่ม และศาลาเอนกประสงค์  ซึ่งทาง บริษัทได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างศาลาน้ำดื่ม และศาลาเอนกประสงค์  เป็นจำนวนเงิน  228,000  บาท

                วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้แต่งตั้ง  นายอานนท์  จ่าแก้ว  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร แทน นายประเสริฐ  ทิวงษ์  เนื่องจากย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกอก อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-28 09:13:10 น.

โรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: non8282@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางปราณี พันธุ์ศรี โทรศัพท์: 0922823504 อีเมล์: NoN8282@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]