โรงเรียนบ้านหนองไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                               นายสมพร  พุกสอน                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                นายสุรชัย  ทองนุ่ม                       คณะกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

                                พระครูสมศักดิ์                              คณะกรรมการผู้แทนองค์พระภิกษุสงฆ์

                                นายยงยุทธ  จันทร์ทอง                คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                นางสาวสมหมาย  หาลาภ             คณะกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

                                นางวรรณภา   มาใหญ่                  คณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

                                จ่าสิบตำรวจพชิระ   ชูเลิศ             คณะกรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

                                 นางปราณี  พันธุ์ศรี                       คณะกรรมการผู้แทนครู

                                                                          

                           

   

   

   

   

   

   

                                                           

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-28 09:13:10 น.

โรงเรียนบ้านหนองไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: non8282@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางปราณี พันธุ์ศรี โทรศัพท์: 0922823504 อีเมล์: NoN8282@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]