โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพระนารายณ์

  1. นายนุรักษ์  มโนสุจริตธรรม        ผู้ทรงคุณวุฒิ                        ประธานกรรมการ
  2. นางเพชรา  เปาอินทร์              ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ
  3. นางสมจิต  แต่งสมุด                ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ
  4. พ.ต.ท.กิตติพงษ์  อุบลบาล         ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ
  5. นายจาตุรงค์  เจริญทรัพย์          ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ
  6. นายไพฑูรย์  สิงห์ไข่มุก             ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ
  7. ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก            ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ
  8. พระคูรภาวณาโสภณ               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ
  9. พระครูสุตวราภรณ์                 ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ
  10. นางนิตยา  เธียรวรรณ              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
  11. นางฉวี  อภิสุนทราวงศ์            ผู้แทนองค์กรชุมชน                 กรรมการ
  12. นางกุหลาบ  กุลดิษฐ์                ผู้แทนผู้ปกครอง                     กรรมการ
  13. นายเฉลิมชัย  ลิ้มทรงพรต         ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ
  14. นางธิราณี  อมรพันธางค์           ผู้แทนครู                             กรรมการ
  15. นายปริญญา  โพธิ        ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-26 08:58:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกาญจนา บุญคง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเลอพงศ์ ยังเจริญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุชาวดี โสพรม

 • นางสาววิภาพร พลพืชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,596
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: schoolpranarai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]