• ประวัติโรงเรียน
  •         โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนประจำตำบลชัยบาดาล ได้รับการอนุมัติเปิดการสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2518 โดยการริเริ่มของชาวตำบลชัยบาดาลและชุมชนใกล้เคียงโดยได้ทำการเรียกร้องจากทางราชการให้มีการก่อตั้ง และได้รับการสนับสนุนในการติดต่อประสานงานจากนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายสุวรรณ ธนกัญญา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น โดยมีที่ตั้ง ณ เลขที่ 37 หมู่ 2 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  และนายเจริญ วรรลยางกูร เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมเป็นคนแรก (ปีการศึกษา 2518 -2520)

            ในปีการศึกษา 2537  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมซึ่งเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยพื้นที่เป็นบริเวณอ่างเก็บน้ำ ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนจึงได้สนองพระราชดำริ  โดยได้ย้ายมายังสถานที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2541


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 07:27:27 น.

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036689817 อีเมล์: chai.pit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอม โทรศัพท์: 0998166008 อีเมล์: natwara.tu@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]