• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๔๙๗

  เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑  มีนักเรียน ๒๘ คน  ครู ๑ คน  

  โดย กรมสามัญศึกษารับโอนมาจากโรงเรียนเอกชน ชื่อ

  โรงเรียนอนุบาลเอื้อปรีชา  ในปีต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณ

  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและก่อนสร้างในที่ดินของวัดโพธิ์แก้วนพคุณ

  สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ 

  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

  จนถึง พ.ศ.๒๕๑๐ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๓ คน  ครู ๖ คน


            ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๑๖ ย้ายมาใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสตรีสิงห์บุรี เดิม 

  ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของวัดโพธิ์ทอง(ร้าง) และที่ราชพัสดุ 

  เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน กับ ๔ ตารางวา

            ปี พ.ศ.๒๕๒๓  โอนจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

  การประถมศึกษาแห่งชาติ

               พ.ศ.๒๕๒๑ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีนักเรียน ๓๐ คน 

               พ.ศ.๒๕๒๒  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๓๐ คน 

               และวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖  โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

  การศึกษาสิงห์บุรี  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


            ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  อยู่ใน

  กลุ่มโรงเรียนมิตรภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒,๑๓๘  คน มีห้องเรียนทั้งหมด  ๕๙ ห้องเรียน

  (ข้อมูล DMC เมื่อวันที่ ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒)

      

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 15:26:33 น.

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: พงค์สันต์ เที่ยงธรรม โทรศัพท์: 0968921577 อีเมล์: pongsankiki@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]