• ข้อมูลผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี พ.ศ.2501 - 2564

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

   

  วัน เดือน ปี

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

   ๑  กันยายน  ๒๕๐๑ - 

  ๑๙  มกราคม  ๒๕๐๒

  นางสาวผ่องพรรณ  จันทรมงคล

  ครูใหญ่

  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๐๑ - 

  ๑๙  มกราคม  ๒๕๐๒

  นางสอาง  บัวสรวง

  ครูใหญ่โรงเรียนการช่างสตรี

  รักษาการแทนครูใหญ่

  ๒๐  มกราคม  ๒๕๐๒ - 

  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๐๔

  นางประไพ  เชิดสุขประชา

  ครูใหญ่

  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๔-  

  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๐๕

  นางสาวฉวีวรรณ  ชโลปถัมภ์

  รักษาการแทนครูใหญ่

  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๐๕ -

  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๑๐

  นางประภรณ์  สุทธิเรืองวงศ์

  ครูใหญ่

  ๑  เมษายน  ๒๕๑๐ – 

  ๒๘  กันยายน  ๒๕๒๐

  นางสาวพัชรี  ไชยะสนิท

  ครูใหญ่

  ๒๙  กันยายน  ๒๕๒๐ – 

  ๓๐  กันยายน  ๒๕๒๖

  นางสาวพัชรี  ไชยะสนิท

  อาจารย์ใหญ่

  ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๖ –

   ๓๐  มีนาคม  ๒๕๒๙

  นางสาวพัชรี  ไชยะสนิท

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ระดับ ๗

  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๒๙ –

  ๒๙  กันยายน  ๒๕๓๙

  นางสาวพัชรี  ไชยะสนิท

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ระดับ ๘

  ๓๐ กันยายน  ๒๕๓๙ –

  ๓๐  กันยายน ๒๕๔๑

  นางสาวพัชรี  ไชยะสนิท

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ระดับ ๙

  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๑ –

  ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๔๑

  นางสาวศิวิไลซ์  บัวสรวง

  รักษาการแทน

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๔๑ –

  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๗

  นายพลพิพัฒน์  สุระขันธ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ระดับ ๘

  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๗ –

  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙

  นายพลพิพัฒน์  สุระขันธ์

  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (คศ.4)

  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙ –

  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔

  นางพิมพ์ฉวี  จิตรบรรพต

  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (คศ.4)

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 15:26:33 น.

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: พงค์สันต์ เที่ยงธรรม โทรศัพท์: 0968921577 อีเมล์: pongsankiki@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]