• โครงสร้างหน่วยงาน
 • โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

             ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

   

          คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

   

                  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   

         สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

   

              สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

             

        คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองอนุบาลสิงห์บุรี

   

     รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มการบริหารงานวิชาการ

             

       รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

   

     รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มการบริหารงานทั่วไป

              

    รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

   

                  หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 –

               หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                        จำนวน 8 สายชั้น

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 15:26:33 น.

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: พงค์สันต์ เที่ยงธรรม โทรศัพท์: 0968921577 อีเมล์: pongsankiki@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]