โรงเรียนวัดวังขรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

  นายสมควร  บุญเอี่ยม                  ประธาน

  พระอธิการศลิ พุทธวิริโย

  นายวชิรศักดิ์  มีรักษ์

  นายชาลี  เลิศประพันธ์  

  นายวิชัย ผลเกิด

  นางประกุล  รอดศรีจันทร์

  นางจินตนา  เดชมา

  นายอวยพร  กลิ่นสุคนธ์          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:33:27 น.

โรงเรียนวัดวังขรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อำไพ คำรอด โทรศัพท์: 0817578519 อีเมล์: ้hotline_music@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]