โรงเรียนวัดวังขรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •          1.  แต่งตั้ง   เด็กชายนเรศ  พระแสงอาทิตย์ ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน

           2.   แต่งตั้งรองประธานนักเรียนฝ่ายต่างๆ  ดังนี้ทำหน้าที่

       2.1 

  เด็กหญิงเนตรนภา  เพ็ชรดำ

  เด็กชายดุลวินิจ  วิเลปะนะ

  เป็นรองประธานฝ่ายวิชาการ

  2.2

  เด็กหญิงสุภาพร  แจ่มวงษ์

  เด็กชายปฎิภาณ  แสนขวา

  เป็นรองประธานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  2.3

  เด็กหญิงพรชิตา  วัดชัย

  เป็นรองประธานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

  2.4

  เด็กณัฐวรา  ชูชั่ง

  เป็นรองประธานฝ่ายอาคารสถานที่

  3. แต่งตั้งหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโดยตำแหน่ง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:33:27 น.

โรงเรียนวัดวังขรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อำไพ คำรอด โทรศัพท์: 0817578519 อีเมล์: ้hotline_music@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]