โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                   โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16130 โทร. 08-9082-9166 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1  ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการการศึกษา คือ  หมู่ที่ 2  ต.สระแจง    อ.บางระจัน   จ.สิงห์บุรี        

            โรงเรียนวัดดอนเจดีย์    ตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช  2517  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยการนำของ  นายไกร  โตอ่อน  กำนันตำบลสระแจง นายโค   ทองสุข   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  นายเอี่ยม เกรียงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ขอเปิดเรียนโดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดดอนเจดีย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมเจดีย์) เป็นที่เรียนโดยมี นายเสวี นาคสุข  เป็นครูใหญ่ คนแรก นายสุเทพ ชีวธรรม เป็นหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอบางระจันและนายแสวง  แก้วมณี   เป็นศึกษาธิการอำเภอบางระจัน   เปิดทำการสอนทั้งหมด  4  ชั้นเรียน คือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

                     ปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคารแบบ ป.008  ปีงบประมาณ 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ปีงบประมาณ 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอีก 1  หลัง เป็นอาคารแบบ ป. 1 ฉ และบ้านพักครูอีก 1  หลัง  แต่ขณะนี้ได้จำหน่ายไป 1  หลัง คือ แบบสามัญ บริเวณโรงเรียน อาคารเรียนและบ้านพักครูทั้งหมดตั้งอยู่ในเนื้อที่ของวัดดอนเจดีย์ (ธรรมเจดีย์)  มีเนื้อที่ประมาณ 5  ไร่  3  งาน  44  ตารางวา  มีอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ขนาด  6 x 12  เมตร  ใช้สำหรับทำกิจกรรมการเรียนการสอนและประกอบอาหาร ให้นักเรียนรับประทานอาหารมื้อกลางวัน มีส้วม  แบบ สปช. 601/26  จำนวน  4 ที่   2 หลัง  มีสนามกีฬาโรงเรียน  1  สนาม   มีห้องสมุด 1  ห้อง  มีห้องพยาบาลอยู่ในศูนย์อำนวยการสอน เป็นห้องพักนักเรียนที่เจ็บป่วย ซึ่งอยู่ในความดูแลของครูอย่างใกล้ชิด  การใช้พื้นที่ของโรงเรียนมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด        

                     ปัจจุบันโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่น  ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู มีความตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนด้านวิชาการและสภาพแวดล้อมให้เจริญก้าวหน้าเพื่อเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพของชุมชน    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 22:39:14 น.

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 0821698701 อีเมล์: obecsing019@singprimary.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา ด้านวังขวา โทรศัพท์: 0817580489 อีเมล์: was02@windowlive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]