โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •               มุ่งพัฒนาสู่สถานศึกษาคุณภาพ  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ชุมชนร่วมสร้างสรรค์พัฒนา สิ่งแวดล้อมมีคุณค่ายั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 22:39:14 น.

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 0821698701 อีเมล์: obecsing019@singprimary.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา ด้านวังขวา โทรศัพท์: 0817580489 อีเมล์: was02@windowlive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]