โรงเรียนวัดหนองสุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดหนองสุ่ม ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดหนองสุ่ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี

  จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีประชากรในเขตบริการรวม ๓ หมู่บ้าน บ้านหนองสุ่ม  บ้านตาลตาแก้ว คือ หมู่ที่ ๘, ๙, ๑๐ ตำบลห้วยชัน ประมาณ ๕๓๕ หลังคาเรือน สภาพชุมชนเป็นชุมชนชนบท

            โรงเรียนวัดหนองสุ่ม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๖๗ โดยขุนสรรค์ประชาศาสน์ (นายเหลอ เครือนิล) นายอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็นผู้จัดตั้ง ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี จัดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑- ป.๔ เดิมตำบลห้วยชันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ต่อมาทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า ตำบลห้วยชัน อยู่ใกล้อำเภอ

  อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จึงได้ตกลงแลกกับตำบลเขาแก้วมนโท ไปขึ้นกับอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อจัดการศึกษาครั้งแรกอาศัยศาลาการเปรียญวัดหนองสุ่มเป็นสถานที่ให้การศึกษา

            ปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป.๑ ฉ ๒ ห้องเรียน อาคารเรียนหลังนี้ไม่ได้ก่อสร้างในบริเวณวัดเพราะบริเวณแคบ พระครูจวน (ตอนนั้นได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นประทวน) เจ้าอาวาสวัดหนองสุ่ม ได้ขอบิณฑบาตที่นาซึ่งอยู่ติดกับเขตวัดทางทิศเหนือจาก คุณแม่แก่พลอย ภูสง่า เป็นจำนวนเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน

              ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับในท้องที่ตำบลห้วยชัน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ และในปีเดียวกันพระครูสุจิตตานุรักษ์ (หลวงพ่อจวน) ได้ขอบิณฑบาตที่นาของ       แม่แก่พลอย ภูสง่า อีก ๓ ไร่ ๒ งาน รวมเป็นเนื้อที่โรงเรียนทั้งหมด ๕ ไร่ ๓ งาน และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ ๔ ห้องเรียน

            ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล สร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ จำนวน ๔ ห้องเรียน และสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษาอีก ๑ หลัง พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้งบประมาณ (เงินผัน) ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ชั้นล่างอีก ๒ ห้องเรียน

            ปี พ.ศ.๒๕๒๑ พระครูสุจิตตานุรักษ์ได้สร้างถังน้ำให้แก่โรงเรียนวัดหนองสุ่ม พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๒-๒๕๒๖ จำนวน ๖ ที่นั่ง พ.ศ. ๒๕๒๙ สร้างประดิษฐานพระพุทธรูป

  อุปถัมภ์โดย คุณประสิทธิพร - คุณวรางค์ ผลเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๓๐ คณะครูกรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคเงินสร้างหอกระจายข่าวให้โรงเรียน

  พ.ศ. ๒๕๓๑ หลวงพ่อจวน ได้สร้างโรงครัว "๖๐ พรรษามหาราชาเด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย" และมีผู้บริจาคสมทบด้วย จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนด้วยหินอ่อน อุปถัมภ์โดยคุณเลี้ยง - คุณประมวล ระงับภัย             

            พ.ศ. ๒๕๓๕ หลวงพ่อจวนได้ให้งบทำสวนเด็กเล่น โดยโรงเรียนเป็นผู้ทำเองและได้รับเงินงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ อีก ๑ ห้องเรียน

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ สร้างรั้วโรงเรียนทางทิศใต้ และทิศตะวันออก โดยคุณอารีย์ สงวนสุข และคณะ จัดทำที่รับประทานอาหารกลางวัน งบประมาณได้จากกิจกรรมการแสดงของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ อีก ๑ ห้องเรียน เจ้าอาวาสวัดหนองสุ่ม ได้ขอบิณฑบาตที่นาติดกับโรงเรียนทางทิศเหนืออีก ๑ ไร่ รวมเป็น ๖ ไร่ ๓ งาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙

  ๔ ห้องเรียน ได้งบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อคู่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้จัดสร้างเสาธง และห้องสมุดโรงเรียน โดยเงินบริจาค ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

            ปี พ.ศ.  ๒๕๕๓ นายร่าเริง  รักชัย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้บริหารโรงเรียน โดยมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

            ปัจจุบัน นางสาวศิวรัตน์  เพ็ชร์เขียว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้บริหารโรงเรียน โดยมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-16 11:35:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพัทธ์ธีญา ไพรมุ้ย

 • นางสุภีร์ เย็นจิตสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,587
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองสุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036505110 อีเมล์: nongsoom_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรอุบล ปลายนา โทรศัพท์: 0846986237 อีเมล์: faiifreedom2499@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]