โรงเรียนวัดหนองสุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 •           1. ชื่อ-นามสกุล  นางสาววีรดา เอี่ยมกลั่น            ประธานนักเรียน
            2. ชื่อ-นามสกุล  นายณัฐชนน ฉ่ำทอง            รองประธานนักเรียน
            3. ชื่อ-นามสกุล  นางสาวณัฐนิชา อุ้มครุฑ              รองประธานนักเรียน
            4. ชื่อ-นามสกุล  เด็กหญิงสุนิสา ป้อมดำ              เหรัญญิก
            5. ชื่อ-นามสกุล  นางสาวมนชนก พิมพ์บุตร          เลขานุการ

            6. ชื่อ-นามสกุล  เด็กหญิงนิภาพร โตแก้ว             ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
            7.  ชื่อ-นามสกุล เด็กหญิงปัทมา ทิพย์จ้อย            กรรมการฝ่ายประชำสัมพันธ์
            8. ชื่อ-นามสกุล  เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมพรณ์             ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
            9. ชื่อ-นามสกุล  เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทิพย์กัณฑ์          คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

            10. ชื่อ-นามสกุล นายจุลจักร เช้าโต               คณะกรรมการฝ่ายสถานที่

            11.ชื่อ-นามสกุล  นายสรศักดิ์ โพธิ์ฤทธิ์            คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
            12.ชื่อ-นามสกุล  เด็กชายนนธวัต พุ่มเกษม            ประธานคณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

            13.ชื่อ-นามสกุลเด็กชายนครินทร์ สุดจิตต์             คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-16 11:35:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุภีร์ เย็นจิต

 • นางภาวนา อินทร์จันทร์ดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,587
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองสุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036505110 อีเมล์: nongsoom_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรอุบล ปลายนา โทรศัพท์: 0846986237 อีเมล์: faiifreedom2499@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]