โรงเรียนวัดหนองสุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

            “ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหนองสุ่ม เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสูง โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีภูมิทัศน์ขั้นมาตรฐาน สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสุนทรียภาพทาง

  ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา เป็นผู้รู้คุณค่าของทรัพยากร ใช้อย่างคุ้มค่า สามารถประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-16 11:35:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางภาวนา อินทร์จันทร์ดี

 • นางสาวพิไลพร ประเสริฐสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,587
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองสุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036505110 อีเมล์: nongsoom_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรอุบล ปลายนา โทรศัพท์: 0846986237 อีเมล์: faiifreedom2499@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]