• ตรวจสอบผลการเรียน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

  1. นายสุวิทย์  หาญชีวาศิลป์               ผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. นายบัญชา  เหมศรีสวัสดิ์                ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น      
  3. นายสมจิตร  แสงสว่าง                   ผู้แทนองค์กรชุมชน   
  4. นายประชด บุญเย็น                       ผู้แทนผู้ปกครอง
  5. นายกิตติพงษ์  สุขโก                     ผู้ทรงคุณวุฒิ
  6. นายสว่าง  จูบาง                           ผู้แทนศิษย์เก่า
  7. นายประสิทธิพร   ข้องหลิม             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์           
  8. นางสุวรรณลักษณ์  อุดมศักดิ์           ผู้แทนครู
  9. นายชยุต  นามอยู่                         กรรมการและเลขานุการ 

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 17:14:40 น.

โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทรศัพท์: 056484827 อีเมล์: sontha1304@obecmial.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายชยุต นามอยู่ โทรศัพท์: 0849515553 อีเมล์: joy-jar@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]