• ตรวจสอบผลการเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์งาม

  ประจำปีการศึกษา 25ุ63

  ประธานนักเรียน

  เด็กหญิงวริษสา   ธรรมสอน

  รองประธาน               

  เด็กชายกิตติพงษ์   มีรักษ์

  เลขานุการ                   

  เด็กหญิงกีรณา   แฉ่งอารีย์ 

  เหรัญญิก                     

  เด็กหญิงชุตตินันท์   ทองโชติ

  คณะกรรมการ

  1. เด็กชายภูมินรินทร์   แตงขุด                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  2. เด็กหญิงกรนิภา   ปานน้อย                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  3. เด็กหญิงณัฐทิยา   อยู่เจริญ                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  4. เด็กหญิงนฤมล   ปั่นเคลือบ                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  5. เด็กชายพงศกร   เพชรรุกขา               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  6. เด็กชายกรวิชญ์   อารมย์ดี                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  7. เด็กหญิงเพ็ญพิชา   อ่อนจริง               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 17:14:40 น.

โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทรศัพท์: 056484827 อีเมล์: sontha1304@obecmial.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายชยุต นามอยู่ โทรศัพท์: 0849515553 อีเมล์: joy-jar@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]