• ตรวจสอบผลการเรียน
  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์  (Vision)
              มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐาน  นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  รักท้องถิ่น  ครูสอนดี  มีระบบดูแลช่วยเหลือ  เอื้อเฟื้อชุมชน เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑   บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 17:14:40 น.

โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทรศัพท์: 056484827 อีเมล์: sontha1304@obecmial.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายชยุต นามอยู่ โทรศัพท์: 0849515553 อีเมล์: joy-jar@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]