โรงเรียนวัดบ้านหนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนวัดบ้านหนอง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ปี พ.ศ.2465 โดยนายอำเภอ เป็นผู้จัดตั้ง    เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1 ถึง ชั้น ป.4    ที่ศาลาวัดบ้านหนอง หมู่ 8 ตำบล ตลุก อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท ปี พ.ศ. 2513 นายสำเริง   นางฟ้อน   ขำอ่วม ได้อุทิศที่ดินจำนวน 5 ไร่เศษให้เป็นสมบัติของโรงเรียน และทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน จำนวน 6 ห้องเรียน 1 หลัง

                        1 พฤษภาคม 2514 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดบ้านหนองมาเรียนที่อาคารใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบล ตลุก อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท และได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.7 และได้รับงบประมาณเพิ่มอีก จำนวน 1 หลัง

     ปีการศึกษา 2539 ทางราชการอนุญาตให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนชั้น ม.1 เป็นปีแรก และปีงบประมาณ 2539 ทางราชการจัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลังแทนอาคารเรียนเดิม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 07:39:33 น.

โรงเรียนวัดบ้านหนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทรศัพท์: 056433375 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จุฬารัตน์ แสนเครือวงศ์ โทรศัพท์: 0971924981 อีเมล์: kag28na@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]