โรงเรียนวัดบ้านหนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านหนอง มีดังนี้

  1. นายชาญ                     เกตุจิ๋ว                           ประธานกรรมการ

  2. นางสาวเกศรินทร์         ทับเรือง                          กรรมการ

  3. นางสมศรี                    ตรงมา                            กรรมการ

  4. นายยอด                     ภู่ระย้า                             กรรมการ

  5. นายประภาศ                ต้านชัง                            กรรมการ

  6. นายจุมพร                    ลอยเลี้ยง                        กรรมการ

  7. นางอณุรดี                    หัวรักกิจ                          กรรมการ

  8. นางอรอนงค์                 รุจิยาปนนท์                     กรรมการ

  9. นายธวัชชัย                  โพธิ์หลำ                         กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 07:39:33 น.

โรงเรียนวัดบ้านหนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทรศัพท์: 056433375 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จุฬารัตน์ แสนเครือวงศ์ โทรศัพท์: 0971924981 อีเมล์: kag28na@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]