โรงเรียนวัดบ้านหนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม รักท้องถิ่น ด้วยการใช้เทคโนโลยี  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 07:39:33 น.

โรงเรียนวัดบ้านหนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทรศัพท์: 056433375 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จุฬารัตน์ แสนเครือวงศ์ โทรศัพท์: 0971924981 อีเมล์: kag28na@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]