โรงเรียนบ้านหนองต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ – สกุล

  ผู้แทนกลุ่ม

  ตำแหน่ง

  นางสุนันท์ แจ่มศรี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการฯ

  นายไพรัตน์ เต็งมิ่ง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  นายวิเชียร สมคำ

  ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

  กรรมการ

  นายแมน เต็งมิ่ง

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  นายอ่อน โตบัว

  ผู้แทนชุมชน

  กรรมการ

  นายเมธี คงบัว

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  พระใบฎีกาประทุม ปทุโม

  ผู้แทนพระสงฆ์

  กรรมการ

  นางสาวแก้วใจ   ศรีโมรา

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  นายปรีดา ศรีวิเชียร

  ผู้บริหารสถานศึกษา

  กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-08 12:38:54 น.

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทรศัพท์: 0882801529 อีเมล์: bannongtoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทภิชาท์ ภคพรลิขิต โทรศัพท์: 0918399831 อีเมล์: anylai@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]