โรงเรียนบ้านหนองต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                                 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

   

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ชั้น

   

  1

  เด็กหญิงอนงค์   สุ่มนิ่ม

  มัธยมศึกษาปีที่ 3

  ประธานนักเรียน

  2

  เด็กชายณัฐนันท์   การะภักดี

  มัธยมศึกษาปีที่ 2

  รองประธานนักเรียน

  3

  เด็กหญิงณิชากร   นักขัต

  มัธยมศึกษาปีที่ 2

  รองประธานนักเรียน

  4

  เด็กหญิงกานต์พัชชา  นักผูก

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  กรรมการ

  5

  เด็กหญิงกนกขวัญ ศรีวงศ์พุก

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  กรรมการ

  6

  เด็กชายชนันธร ใจเย็น

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  กรรมการ

  7

  เด็กชายชญานนท์  แสงศรี

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  กรรมการ

  8

  เด็กหญิงวรมน ศรีอนงค์

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  กรรมการ

  9

  เด็กชายปิยวัฒน์   บุญพะยา

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  กรรมการ

  10

  เด็กชายวรเมธ พวงสุข

  มัธยมศึกษาปีที่ 2

  กรรมการ

  11

  เด็กหญิงภาพิมล   อุทัศน์

  มัธยมศึกษาปีที่ 3

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-08 12:38:54 น.

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทรศัพท์: 0882801529 อีเมล์: bannongtoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทภิชาท์ ภคพรลิขิต โทรศัพท์: 0918399831 อีเมล์: anylai@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]