• Download
 • ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 1. นายมงคล  มีสมภพ  ประธานกรรมการ

  2. ทพญ.สุวรรณา  สมถวิล ผู้แทนผู้ปกครอง
   
  3. นางนิรมัย  ไอยรานภารักษ์    ผู้แทนครู

  4. นางขนิสรา  ผลเจริญ   ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายสุเทพ  ศรีสรวล  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

  6. นายวรัญชัย  วิริยวงศ์  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7. พระครูวศินขันติธรรม     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8. นายชูเกียรติ  สัจจะไพศาล  ผู้แทนศาสนาอิสลาม

  9. นายนิพนธ์  แก้วสุทธา     ผู้ทรงคุณวุฒิ

  10. นายเอกชัย  สัตยานุกูล  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  11. นายวีระ เอกเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  12. นายไพฑูรย์ ่ แก่นขนุน  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  13. พทญ.อรอนงค์  ตังพิทักษ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ

  14. นายชาญชัย  ตรีรัสสพานิช  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  15. นายอิทธิรงค์  ปานะถึก   กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-06 11:08:19 น.

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036211867 อีเมล์: anubansrb657@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปุณิกา อร่ามชัย โทรศัพท์: 0825769601 อีเมล์: Punikaanny@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]