• Download
 • ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

 • คณะกรรมการนักเรียน
 •     รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน

  1.เด็กหญิงวนาพร  อรุณเพ็ง  ประธาน

  2.เด็กหญิงกชกร  ศิลาวานิชยกุล  รองประน

  3.เด็กหญิงบุญสิตา  พวงกุหลาบ

  4.เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์เสาร์

  5.เด็กหญิงณริศรา  พุทธิษา

  6.เด็กหญิงกัญญาพัชร  โสภณพิจิตรไพศาล

  7.เด็กหญิงปุณยนุช  ไกรราช

  8.เด็กหญิงสุทธิรา  ตรีผล

  9.เด็กหญิงวารุณี  เพ็ชรภาค

  10.เด็กหญิงพัฑฒิดา  อู่วิเชียร

  11.เด็กหญิงอาภิชญา  ยุบล

  12.เด็กหญิงบุณยานุช  พวงกุหลาบ

  13.เด็กหญิงสุกฤตา  ตันเรือง

  14เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลิ้มเจริญ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-06 11:08:19 น.

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036211867 อีเมล์: anubansrb657@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปุณิกา อร่ามชัย โทรศัพท์: 0825769601 อีเมล์: Punikaanny@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]