• Download
 • ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •            ทำเนียบผู้บริหาร
        โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
   

  รายนาม ตำแหน่ง ปีดำรงตำแหน่ง
  1.น.ส.ละเมียด  อนุกูลเพชรเกษตร ครูใหญ่ 2487-2488
  2.ยุบโรงเรียน - 2488-2496
  3.นางสาวทัศนีย์  นาควานิช ครูใหญ่ 2496-2497
  4.นางพรถวัลย์  สีลาน ครูใหญ่ 2497-2501
  5.น.ส.ดวงภรณ์  พุ่มฟู ครูใหญ่ 2501-2518
     น.ส.ดวงภรณ์  พุ่มฟู อจญ. 2518-2523
     น.ส.ดวงภรณ์  พุ่มฟู ผอ.รร 2523-2527
  6.นางอุทัย  ตรงเมธี ผอ.รร 2527-2528
  7.น.ส.เปรมปรีดิ์  นวลมณี ผอ.รร 2528-2538
  8.น.ส.ชูจิต  เด็ดแก้ว ผอ.รร 2538-2542
  9.นายบรรจง  บุญไทย ผอ.รร 2542-2543
  10.นายบุญสม  สายหยุด รก.ผอ.รร 2543-2544
  11.นายสมพงษ์ ธูปวงษ์ ผอ.รร 2544-2549
  12.นายอนันต์  โนจันทึก ผอ.รร 2549-2556
  13.นายเอนก  วีระพงษ์ ผอ.รร 2556-2559
  14.นายอิทธิรงค์  ปานะถึก ผอ.รร 2559-

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-06 11:08:19 น.

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036211867 อีเมล์: anubansrb657@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปุณิกา อร่ามชัย โทรศัพท์: 0825769601 อีเมล์: Punikaanny@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]