• Download
 • ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

          ภายในปี 2563 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี มุ่งพัฒนานักเรียนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
  บนพื้นฐานความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญา /คำขวัญของโรงเรียน

  เรียนดีแล้ว ต้องประพฤติดีด้วย
   

  อัตลักษณ์
  ความรู้คู่คุณธรรม

  สีประจำโรงเรียน
  สีฟ้า-สีขาว

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-06 11:08:19 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอิทธิรงค์ ปานะถึก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอิทธิพล ริ้มประพันณี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางธีรนุช ผาสุข
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศศิธร ค้าเจริญ

 • นางสาวรัตนาวิไล ทองดีวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,667
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036211867 อีเมล์: anubansrb657@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อิทธิพล ริ้มประพันณี โทรศัพท์: 089-0819209 อีเมล์: aorm-poom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]