• เว็บไซต์โรงเรียนวัดเตาปูน
 • wattaopoon.ac.th

 • เว็บไซต์ สพป.สระบุรี 2
 • I am Saraburi2

 • เว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • art-wtp

 • ข้อมูล BIG DATA สระบุรี 2
 • BIG DATA SRI2

 • ฝึกทำโครงงานคุณธรรมกับครูบอย
 • moralproject-krooboy

 • เว็บ รร.คุณธรรม สพป.สระบุรี 2
 • moralschool-sri2

 • โครงงานคุณธรรม ดนตรี คู่ชีวิต
 • moralproject-music

 • ประวัติโรงเรียน
  1. ประวัติ
  •   โรงเรียนวัดเตาปูนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2466 ใช้ศาลาการเปรียญวัดเตาปูนเป็นสถานที่ศึกษา ใช้ชื่อ “ โรงเรียนประชาบาลตำบลเตาปูน” มีพระภิกษุทอง ศรีสุนนท์ เป็นครูใหญ่และครูผู้สอนคนแรก มีนักเรียนทั้งสิ้น 127 คน

        -     พ.ศ. 2507  นายมังกร วีระวาทิน เป็นครูใหญ่

        -     พ.ศ.  2514 นายธนิต  สมิงแก้ว เป็นครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่

        -     พ.ศ.   2544 นายสะอาด  รอดประเสริฐ  เป็นอาจารย์ใหญ่

        -     พ.ศ.   2545  นายสมชาย  ประวัติศรีชัย  เป็นอาจารย์ใหญ่ – ผู้อำนวยการโรงเรียน

        -     พ.ศ.  2552 – 2560  นายสมโพธิ  ช้างสีทา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

        -     พ.ศ.  2560 - 2563   นายสุเมธาติ ติยะบุตร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-08 09:02:15 น.

โรงเรียนวัดเตาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036-262926 อีเมล์: wattaopoonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพร พันธรณี โทรศัพท์: 0840122986 อีเมล์: fukmint@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]