• เว็บไซต์โรงเรียนวัดเตาปูน
 • wattaopoon.ac.th

 • เว็บไซต์ สพป.สระบุรี 2
 • I am Saraburi2

 • ข้อมูล BIG DATA สระบุรี 2
 • BIG DATA SRI2

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ :     "ภายในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนวัดเตาปูนจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย"

   

  ปรัชญาสติมฺมโต สุเวเสยฺโย (ผู้มีสติเป็นผ้ประเสริฐทุกเมื่อ)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-04 01:03:10 น.

โรงเรียนวัดเตาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036-262926 อีเมล์: wtp.sri2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพร พันธรณี โทรศัพท์: 0840122986 อีเมล์: fukmint@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]