• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

                  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย)     ตั้งขึ้นเมื่อ   พ.ศ.  2450   ท่านเจ้าคุณเขมทัสสีชลธีสมานคุณ  เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย รูปที่  2  ท่านได้สร้างโดยใช้เงินที่เหลือจาก  งานพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคุณชลโธปมคุณมุณี (พุฒ  ปุณณกเถร) ประถมเจ้าอาวาส  จึงได้ชื่อโรงเรียนว่า ประถมพุทธยาคม โรงเรียนนี้ตั้งอยู่หลังอุโบสถ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวเปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1-3 

                  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2470   ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ญาณวโร (เจริญ   สุขบท)    ได้สร้างอาคารเรียนเป็นตึก  2  ชั้น  เป็นอาคารเรียนต่อจากชั้นประถม เป็นชั้นมัธยมปีที่ 1-3  โรงเรียนอยู่ในความอุปการะของวัด จนถึงวันที่ 18   พฤษภาคม   2481  จึงจัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลวัดเขาบางทราย  จัดสอนชั้นประถมต้น  มีชั้นเตรียม  1   ปี   แล้วจึงเลื่อนขึ้นชั้นประถมปีที่  1   ถึงชั้นประถมปีที่  3    ต่อมาพระราชบัญญัติประถมศึกษาปี  พ.ศ. 2465  ให้เรียนจนถึงชั้นประถมปีที่  5 

                  ในปีงบประมาณ   2525   ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ในที่ที่อยู่ปัจจุบันนี้     โดยได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ   017 ก  จำนวน  1  หลัง   8   ห้องเรียน  และอาคารอเนกประสงค์ เป็นที่ฝึกงานและโรงอาหาร  จำนวน  1  หลัง  ปีงบประมาณ  2526   ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/26    จำนวน  1  หลัง  8  ห้องเรียน    ปี  พ.ศ. 2528    คุณไพบูลย์  อนันตกูล    สร้างห้องสมุดให้   1  หลัง   ในปีงบประมาณ  2532  ได้งบประมาณสร้างหอประชุมแบบ  206 /26  จำนวน  1  หลัง

                  ปี   พ.ศ.  2533  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  105/29  ขนาด  8  ห้องเรียน    สร้างเสร็จเมื่อวันที่    2  ธันวาคม  2534

                  ปีการศึกษา   2543     สปจ.ชลบุรีให้โรงเรียนเป็นวิทยาเขตของโรงเรียนอนุบาลชลบุรี      โดยเป็นโรงเรียน   4   มุมเมือง  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น    โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)   ทางโรงเรียนได้ต่อเติมอาคาร 1  ออกไปด้านหลังเพื่อเป็นห้องอาหารและห้องส้วมสำหรับเด็กอนุบาล

                  ต่อมาได้สร้างเรือนพยาบาล  โดยงบประมาณของเทศบาล    120,000      บาทและทางโรงเรียนได้หาสมทบเพิ่มอีก  120,000  บาท

                  ปีการศึกษา  2548  ก่อสร้างส้วมนักเรียน 1 หลัง 10 ที่  งบประมาณ  274,000  บาท  จากการบริจาคและการจัดหาของคณะครู2

  ปีงบประมาณ 2548 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างส้วมนักเรียนแบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) จำนวน 

  1 หลัง วงเงินค่าก่อสร้าง  119,000  บาท

                  ปีงบประมาณ 2549 จัดทำถนนลาดยางภายในโรงเรียน โดยใช้งบประมาณจาดการบริจาค ในการจัดงานวันเด็ก  78,000  บาท

                  ปีงบประมาณ 2550 จัดทำป้ายชื่อซุ้มประตูทางเข้าโรงเรียน  งบประมาณ  67,000  บาท  จากการ

  บริจาคและการจัดหาของคณะครู

  ปีงบประมาณ 2552 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างส้วมนักเรียนแบบ สปช. 601/26 (4 ที่นั่ง) จำนวน 

  1 หลัง วงเงินค่าก่อสร้าง  242,000  บาท

                 ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณ sp.2 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น

  4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)   วงเงินค่าก่อสร้าง  2,537600  บาท

                ปีงบประมาณ 2558 จัดสร้างอาคารเรียนศูนย์เด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) งบประมาณจากเทศบาลตำบลบางทราย  วงเงินค่าก่อสร้าง  1,800,000  บาท

                ปีงบประมาณ 2559 จัดสร้างโดมหน้าเสาธง พร้อมถนนหน้าเสาธง งบประมาณจากเทศบาลตำบลบางทราย  วงเงินค่าก่อสร้าง  1,829,000  บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:20:32 น.

โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038198245 อีเมล์: puttayakom.chon1@gmail.com, aooibara@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระวุฒิ ตะไลกลาง โทรศัพท์: 0863504463 อีเมล์: teeravoot04@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]