• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงพันธิตรา ชัยชาญ                                  ประธานกรรมการ

  2. เด็กหญิงพรรณแพรวา อรศรี                              รองประธานกรรมการ

  3. เด็กชายจักร์กพงษ์ กงกันยา                                    กรรมการ

  4. เด็กหญิงนุชวรา เจริญสว่าง                                     กรรมการ

  5. เด็กหญิงณัฐภัทร ถาวร                                          กรรมการ

  6. เด็กชายณัฐกาญจน์ ปิยะภาค                                  กรรมการ

  7. เด็กหญิงขวัญจิรา ตันดี                                          กรรมการ

  8. เด็กหญิงปาริชาติ ดูกขุนทด                                     กรรมการ

  9. เด็กหญิงนุชจรี รุ่งโรจน์                                            กรรมการ

  10. เด็กหญิงเบญจวรรณ รุ่งโรจน์                                 กรรมการ

  11. เด็กชายนภัสกร  พ้นภัยพาล                                     กรรมการ

  12. เด็กชายสุพจน์ นาอินทร์                                           กรรมการ

  13. เด็กหญิงวริศรา ศิลาฤทธิ์                                         กรรมการ

  14. เด็กชายสุริยา สุขใส                                                กรรมการ

  15. เด็กหญิงอนุตตริยาภรณ์ อร่าม                                   กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:20:32 น.

โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038198245 อีเมล์: puttayakom.chon1@gmail.com, aooibara@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระวุฒิ ตะไลกลาง โทรศัพท์: 0863504463 อีเมล์: teeravoot04@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]