• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

                  พัฒนาโรงเรียน  ให้เป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ (Administration Performance School : APS)  ด้วยระบบวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)  โดยอาศัยปัจจัยพื้นฐาน  5  ประการ (TEAMS)  ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วม (Participation Management)  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัญชา

              รักตัวเรารักโรงเรียน                      มุ่งหมั่นเพียรทำความดี

                  จงรักและสามัคคี                           จะเกิดมีประโยชน์งาม

                  หนักนิดหรือเบาหน่อย                   เรื่องเล็กน้อยอย่าถือความ

                  “พุทธยาคม”  รุ่งเรืองนาม              ด้วยเพราะรักสามัคคี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:20:32 น.

โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038198245 อีเมล์: puttayakom.chon1@gmail.com, aooibara@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระวุฒิ ตะไลกลาง โทรศัพท์: 0863504463 อีเมล์: teeravoot04@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]