โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •           ตัังอยู่ที่เลขที่  44  หมู่ที่  2  ตำบลบางทราย  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางทราย

              โรงเรียนวัดช่องลมนี้เดิมชื่อ  โรงเรียนประชาบาลตำบลบางทราย 1 (วัดช่องลม)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่   1 กันยายน  พ.ศ.2465  โดยนายอำเภอเมืองชลบุรีเป็นผู้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 แบบสหศึกษา ใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เรียนมีนักเรียนประมาณ 100 คนเศษๆ 30 มิถุนายน พ.ศ.2495  กระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม" (ศึกษาราษฎร์นุกูล)  27 มิถุนายน พ.ศ.2543  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดช่องลม (ศึกษาราษฎร์นุกูล) เป็นโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:16:14 น.

โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038274902 อีเมล์: watchonglom@chon1.ge.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี นพเก้า โทรศัพท์: 0634533435 อีเมล์: TEAY_UN@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]