โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายกำพล  วงศ์ทรายทอง             ประธานกรรมการ          (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  2.ผู้ใหญ่สุมายา  พลศิริ                      กรรมการ                      (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  3.ผู้ใหญ่เพ็ญศรี  เสรีนิวัติ                   กรรมการ                      (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  4.นางเบญจา  สุขก้องวารี                 กรรมการ                      (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  5.นางสมใจ  ชัยนภาพร                      กรรมการ                     (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  6.นายบุญเลิศ  โฉมจังหวัด                กรรมการ                     (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  7.นางสาวกัลยา  ปิยะพิสุทธิ์               กรรมการ                     (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  8.นายนิยม  กุศล                                 กรรมการ                     (ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น)

  9.นายเสนาะ  ศรีสวัสดิ์                        กรรมการ                     (ผู้แทนศิษย์เก่า)

  10.นายณนชพงศ์  ศรีสุข                     กรรมการ                     (ผู้แทนผู้ปกครอง)

  11.นางสุนทรี  ศิริพงษ์                        กรรมการ                      (ผู้แทนครู)

  12.พระอธิการสมนึก  ฐาตุกาโม           กรรมการ                     (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)

  13.นายสมบูรณ์  พงษ์หัสบรรณ์           กรรมการ                     (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

  14.นายสนิท  แย้มประยูร                    กรรมการ

  15.นายสายัณห์  อนันตชาติ                กรรมการ                      กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:16:14 น.

โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038274902 อีเมล์: watchonglom@chon1.ge.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี นพเก้า โทรศัพท์: 0634533435 อีเมล์: TEAY_UN@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]