โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  1

  ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  1 นางตวงทิพย์   ภาวสุทธิ์ชัยกิจ   ประธานกรรมการ
  2 นางปานจันทร์  จันทรัตน์   กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
  3 นางสาวอโณทัย   ธีระจินดาชล      กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
  4 นายสุริยา    คชชา กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
  5 นายนภา  จันทนา    กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6 นายจุติเดช  คงแย้มเอม   กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
  7 นายเรวัตร  บรรพต    กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  8 นายไพบูลย์  แย้มเอม   กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
  9 นางสรรนภา   แน่นหนา    กรรมการและเลขานุการ  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:44:23 น.

โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038-199487 อีเมล์: huaysalika@้hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิมาภรณ์ อุณวงค์ โทรศัพท์: 0859274701 อีเมล์: jo_jang88@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]