โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์   ( Vision )

  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เน้นคุณธรรม  นำความรู้  เชิดชูวิถีไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมเทคโนโลยี  ภาคีมีส่วนร่วม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

  ปรัชญาโรงเรียน

  นิสมฺม     กรณํ     เสยโย

  (คิดเสียก่อนแล้วจึงทำ)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:44:23 น.

โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038-199487 อีเมล์: huaysalika@้hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิมาภรณ์ อุณวงค์ โทรศัพท์: 0859274701 อีเมล์: jo_jang88@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]