โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์   ( Vision )

  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เน้นคุณธรรม  นำความรู้  เชิดชูวิถีไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมเทคโนโลยี  ภาคีมีส่วนร่วม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

  ปรัชญาโรงเรียน

  นิสมฺม     กรณํ     เสยโย

  (คิดเสียก่อนแล้วจึงทำ)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:44:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเปรมยุดา รัถยประภาพร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววรางคณา พิมพา

 • นางณพัชร ชมชื่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,403
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038-199487 อีเมล์: huaysalika@้hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิชยุตม์ แสงจันทร์ โทรศัพท์: 0867084199 อีเมล์: ton_wic@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]