โรงเรียนวัดบุญญราศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนวัดบุญญราศรี

 

       โรงเรียนวัดบุญญราศรี เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2473

เป็นโรงเรียนอันดับที่1ของอำเภอเมืองชลบุรี    โดยมีราชบุตรทองสุข      กาญจนาค

ธรรมการเมืองปลาสร้อยเป็นประธาน   พร้อมด้วยกำนัน     ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน

ในตำบลคลองตำหรุร่วมพิธีเปิดป้ายโรงเรียน โดยให้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบล

คลองตำหรุ 1(วัดคลองตำหรุ)" อาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่ศึกษา

เกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามพรบ.2478 จนถึงปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-09-04 08:47:02 น.

นางศิริลักษณ์ เส็งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบุญญราศรี

นายสุจินดา โกเมนสวัสดิกุล
นางวรรณา อุดมศิลป์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,612
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบุญญราศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038145755 อีเมล์: bunyarasri@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ถาวร กรินรักษ์ โทรศัพท์: 0881036762 อีเมล์: konubon1991@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]