โรงเรียนวอนนภาศัพท์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • โรงเรียนวอนนภาศัพท์ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการงานและชีวิต รู้คิดจิตอาสา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-30 10:17:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรเชษฐ์ พินิจกิจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทัศนีย์ จันทร์อุดม

 • นางสาวพัชรินทร์ สร้อยสนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,825
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038141577 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุมาลิน บัวอรุณแสงสว่าง โทรศัพท์: 0944808222 อีเมล์: sumalin.bua@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]